Μεταφράσεις

Πολύγλωσσο κείμενο (40 γλώσσες)

Ως παράδειγμα έργου, θα γράψω ένα κείμενο, πρόταση προς πρόταση. Θα έχω κάθε πρόταση μεταφρασμένη σε 40 γλώσσες. Κάθε σελίδα θα εμφανίζει την ίδια πρόταση σε 40 γλώσσες. Θα προσθέσω σελίδες σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένου.

  1. Μεταφράσεις ιστοσελίδων σε πολλές γλώσσες

Εκτός από τα παραπάνω, ζήτησα επίσης από δεκάδες μεταφραστές με ένα εγγενές επίπεδο σε κάθε γλώσσα, για να ελέγξετε την ποιότητα ενός νέου εργαλείου μηχανικής μετάφρασης που χρησιμοποιώ. Εκτός από τα λατινικά, ήμασταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα:

Η ίδια πρόταση σε πολλές γλώσσες